Kancelaria czynna jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

  • poniedziałek
9:00 – 16:00
  • wtorek 
9:00 – 17:00
  • środa
9:00 – 16:00
  • czwartek
9:00 – 17:00
  • piątek
9:00 – 15:00

 
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu dokonania czynności notarialnej poza zwykłymi godzinami urzędowania, w tym również w soboty. Klient nie ponosi za to żadnych dodatkowych kosztów.

Czynności notarialne dokonywane są co do zasady w siedzibie Kancelarii, jednakże w uzasadnionych wypadkach notariusz może dojechać bezpośrednio do klienta (przykładowo jeżeli osoba nie opuszcza domu lub szpitala ze względu na stan zdrowia).

Zapraszamy do Kancelarii celem omówienia szczegółów zamierzonej czynności notarialnej, uzyskania informacji o zakresie potrzebnych dokumentów, wysokości taksy notarialnej, wysokości podatków i opłat sądowych, a także skutków prawnych dokonania czynności.